Haberler VIPTEX fashıon

Oulabitex

SayınKumaşTedarikMüdürleri,

Mısır'ın 10. RamazanŞehri'ndenDokumaveörmeyataytekstilkumaşüretimiişindeolanşirketimizOulabitex'itanıtmakistiyorum.

İlk fabrika 1953 yılındaSuriye'ninHalepşehrindeve 2017 yılındaMısır'ın 10. Ramazanşehrindefaaliyetegeçmiştir. O zamandanberi, en iyimüşterimemnuniyetiiçinmükemmelbirsicilesahipkurulmuşvepopülerbirşirketolduk.

Müşteriyimutluetmeyeinanıyoruzvefabrikamızda son teknolojitanınmışmarkamakineleresahipolduğumuzürünleriçokuygunfiyatlarlasunuyoruz.

Firmanızlasürekliiletişimhalindeolup, piyasatrendlerihakkındabilgivererek size en iyifikirleriylerehberlikedecekmükemmelkadrolarasahibiz.

Mısır'dakimevcutfabrikamız OEKOTEX, GRS, BCI, GOTS, CMIA ve ISO sertifikalarınasahiptir.

· Mısır'ın 10. RamazanŞehri'ndenDokumaveörmeyataytekstilkumaşüretimiişindeolanşirketimizOulabitex'itanıtmakistiyorum.

· İlk fabrika 1953 yılındaSuriye'ninHalepşehrindeve 2017 yılındaMısır'ın 10. Ramazanşehrindefaaliyetegeçmiştir. O zamandanberi, en iyimüşterimemnuniyetiiçinmükemmelbirsicilesahipkurulmuşvepopülerbirşirketolduk.

· Müşteriyimutluetmeyeinanıyoruzvefabrikamızda son teknolojitanınmışmarkamakineleresahipolduğumuzürünleriçokuygunfiyatlarlasunuyoruz.

· Firmanızlasürekliiletişimhalindeolup, piyasatrendlerihakkındabilgivererek size en iyifikirleriylerehberlikedecekmükemmelkadrolarasahibiz

· Mısır'dakimevcutfabrikamız OEKOTEX, GRS, BCI, GOTS, CMIA ve ISO sertifikalarınasahiptir.

Şuandahizmetlerimiziçeşitlibaşkayerleregenişletiyoruzveşirketlerimizarasındakibirortaklığınkarşılıklıolarakfaydalıolabileceğinidüşünüyoruz. Lütfenişleilgiligereksinimlerinizhakkındabizimleiletişimegeçmektençekinmeyin.Birlikteharikabirilişkiveilgiliherkesiçinbaşarıbekliyoruz.

Teşekkür ve saygılarımla